Välkommen till Relationsbygget

Föräldraskapet för familjehem och adoptivföräldrar kan vara otroligt krävande och svårt.

Relationsbygget har specialiserat sig på barn som blivit traumatiserade i sina anknytningsrelationer och erbjuder tjänster i form av utbildning, handledning och behandling.

Välkommen till Relationsbygget

Relationsbygget verkar för att sprida kunskap om barn med komplexa trauma via utbildning och handledning. I liten skala  erbjuds behandling till såväl barn och ungdomar som till vuxna.

Utbildning

Handledning

Stöd/behandling

Behöver du hjälp?


Hör av dig om du har några funderingar. Ring eller skicka e-post så bokar vi in en tid.

Skicka e-post

Fyll i formuläret nedanför. Kontrollera även e-posten en extra gång.

Hitta till Relationsbygget

Adress: Tunbovägen 15, 694 37, Hallsberg

E-post: helene@relationsbygget.se