Handledning

Grupphandledning

Relationsbygget erbjuder professionell handledning i grupp. Den sker utifrån ett integrativt synsätt där anknytningsbaserad, systemteoretisk och traumateoretisk teoribildning används.

Handledning ger yrkesverksamma tid att speglas tillsammans och reflektera över sina olika roller. Handledningen startar en förändringsprocess som syftar till att ta till vara gruppens samlade kompetens och erfarenhet.

Med handledarens och gruppens erfarenheter och kompetens utforskas de problem som hindrar utveckling. Den positiva kraft och dynamik det ligger i att empatiskt reflektera tillsammans, leder ofta till ny utveckling och nya valmöjligheter.

Integrerad utbildning/handledning för familjehem

Relationsbygget vet att det kan vara extremt tufft att vara förälder till ett barn som lider av anknytningsproblematik. 

Majoriteten av de barn som blir familjehemsplacerade har erfarenhet av olika former av omsorgssvikt och traumatiska upplevelser i sina anknytningsrelationer.

Vi vet att föräldrar ibland kan känna sig ensamma, förvirrade, oförmögna och frustrerade.

Därför erbjuder vi en handledning med integrerad utbildning i traumamedvetet föräldraskap. Handledningen skapar en plats där någon lyssnar och erbjuder en objektiv feedback i en tillåtande och trygg miljö.

Handledningen kan ske individuellt eller i grupp i Relationsbyggets lokaler eller online via zoom. Vi träffas på nätet för att möjliggöra för föräldrar som har svårt att åka hemifrån att vara med samt för att inte begränsas av avstånd.

handledning
kontakt

Utbildningshandledning

Relationsbygget erbjuder utbildningshandledning till studenter som läser grundläggande psykoterapiutbildning. Av tradition är det ett stort gap mellan forskning och klinisk praktik som vanligtvis handledning syftar till att överbrygga. Handledaren har både uppgiften att bidra till utveckling av den terapeutiska kompetensen samt till inskolning i yrket.