Handledning

Helene Samuelsson är en certifierad EMDR handledare utifrån EMDR Europas standard. Hon är också utbildad handledare i systemisk psykoterapi vid Linköpings universitet.

Helene erbjuder handledning till dem som söker:

  • ärendehandledning utifrån EMDR eller integrativ metod gällande barn, ungdomar, vuxna och familjer.
  • metodhandledning i EMDR för att bli en certifierad EMDR terapeut.

Handledning erbjuds till individer eller grupper, på plats i Örebro med omnejd eller online.

 

handledning
kontakt