Neurofeedback

Neurofeedback är en form av biofeedback som kan öka hjärnans förmåga till bättre reglering, ökad fokus och förbättrad koncentration.

Man kan säga att neurofeedback-träning viss del liknar meditation - med tillägget att det centrala nervsystemet får "syn på sig självt" via den spegel som neurofeedbacken tillför.

Vid neurofeedback placeras elektroder på förutbestämda positioner på huvudet. Elektroderna läser av hjärnans EEG. Utifrån ett specifikt träningsprogram återkopplas sedan information till hjärnan i form av ljud och rörliga bilder vilket leder till en ökad stabilisering och reglering.

 

sidan är under uppbyggnad