Pskoterapi

De flesta människor får problem någon gång i livet. Alla har sina sårbarheter och livet för med sig både upp-och nedgångar.  Genom psykoterapi kan man få nya perspektiv och redskap till att må och fungera bättre.

Individuell psykoterapi

Har du fastnat i känslotillstånd, tankemönster eller beteenden som skapar problem eller hindrar dig att leva livet med din fulla potential?
Kris, nedstämdhet, depression, ångest, relationssvårigheter. 

Anledningar till att söka psykoterapi kan vara många.

Psykoterapi är en professionell behandling i form av regelbundna samtal där du i dialog med psykoterapeuten försöker förstå dina svårigheter och symtom. En hjälp till inre förändring och frigörelse från invanda livsmönster.

Det ger dig en möjlighet att möta livets svårigheter på ett nytt sätt, gå från låsning till lösning, samtidigt som symtom minskar i grad / klingar av. Analys av erfarenheter och handlingar ökar förståelsen för vem man är, hur man upplever sig själv och sig själv i relation till andra.

Jag jobbar integrerat med olika metoder såsom KBT, EMDR, relationell och systemiskt terapi.

Hör av dig till mig, Helene Samuelsson, via min e-post helene@relationsbygget.se om du vill veta mer.

Familjeterapi

Familjeterapi är en form av psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av familjen för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser. Man ser på familjen som ett system där alla i familjen påverkar varandra ömsesidigt.

Det är vanligt i nära relationer att vi kör fast i kommunikationen och har svårt att lösa det på egen hand.

Olika sätt att se på viktiga områden i livet kan göra att vi hamnar i svårlösta konflikter.

Olika förväntningar kan leda till missförstånd och besvikelser. Ibland är det mellan olika generationer och ibland inom familjen. Allt vanligare är kommunikationssvårigheter i ”flerfamiljer” med dina och mina barn.

Hör av dig till mig, Helene Samuelsson, via min e-post helene@relationsbygget.se  så träffas vi en första gång och går igenom era behov. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med familjer med såväl små barn som tonåringar.

shutterstock_1173870532 (3)_edited
shutterstock_1192575313 (1)_edited
people-2561053__480_edited