Psykoterapi

De flesta människor får problem någon gång i livet. Alla har sina sårbarheter och livet för med sig både upp-och nedgångar.  Genom psykoterapi kan man få nya perspektiv och redskap till att må och fungera bättre.

Helene Samuelsson är socionom och legitimerad psykoterapeut med en lång erfarenhet av att behandla barn, ungdomar, vuxna och familjer. Hon har en bred kompetens och kunskap av ett flertal olika metoder såsom KBT, EMDR, Familjeterapi, Sportpsykologi, Neurofeedback och Heartmath.

Psykoterapi

Anledningar till att söka psykoterapi kan vara många. Psykoterapi är en professionell behandling i form av regelbundna samtal där du i dialog med psykoterapeuten försöker förstå dina svårigheter och symtom. En hjälp till inre förändring och frigörelse från invanda livsmönster. Det ger dig en möjlighet att möta livets svårigheter på ett nytt sätt, gå från låsning till lösning, samtidigt som symtom minskar i grad / klingar av. Analys av erfarenheter och handlingar ökar förståelsen för vem man är, hur man upplever sig själv och sig själv i relation till andra.

EMDR

EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR är en framgångsrik  psykoterapimetod,  som kan hjälpa människor att minska besvären efter upplevelser från det förgångna och som kan störa i det dagliga livet.

Sedan 1990-talet används EMDR med goda resultat vid trauma och PTSD. EMDR kan också användas för att hjälpa människor att hantera ångest, panik, fobier, svår sorg, långvarig smärta, depression och beroendeproblematik.

KBT

KBT står för Kognitiv beteendeterapi, och är en terapiform som kombinerar kognitiv psykoterapi med beteendeterapi.

Centralt för KBT som behandlingsform är att den fokuserar på en individs tankar, känslor och reaktionsmönster.

FAMILJETERAPI

Familjeterapi är en form av psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av familjen för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser. Man ser på familjen som ett system där alla i familjen påverkar varandra ömsesidigt.

Det är vanligt i nära relationer att vi kör fast i kommunikationen och har svårt att lösa det på egen hand.

Olika sätt att se på viktiga områden i livet kan göra att vi hamnar i svårlösta konflikter.

Olika förväntningar kan leda till missförstånd och besvikelser. Ibland är det mellan olika generationer och ibland inom familjen. Allt vanligare är kommunikationssvårigheter i ”flerfamiljer” med dina och mina barn.

 

agriculture-1845835__480
shutterstock_1192575313 (1)_edited
people-2561053__480_edited