Peak Performance Träning

Är du en elitidrottare som hamnat i en svacka?

Är du en atlet som upplever att du tappat din känsla av att "vara i ett flow". Hur hårt du än tränar och försöker verkar det inte som om du kan prestera så som du gjorde tidigare. Kanske har du fått mycket "hjärnspöken" som påverkar din prestation och kanske har du börjat tvivla på om du någonsin kommer att kunna komma tillbaka till att prestera på topp igen. Glädjen till sporten har minskat och prestationsångesten har börjat ta över allt mer.

Stress är både bra och dåligt för prestationen.

En viss mått av stress är bra för vår förmåga att skärpa våra sinnen och optimera våra färdigheter och hur vi presterar. För hög stress är dock kontraproduktivt och leder ofta i längden till en känsla av utmattning och lägre förmåga att prestera på topp.

Ofta finns en rädsla för att bli uppfattad som svag

Som atlet på elitnivå finns ofta en ökad känslighet för av uppfattas som svag inför andra då fysisk och mental styrka är det som premieras av omgivningen. Ibland kan det av denna anledning vara svårt att ta emot hjälp när det kommer en period med minskat självförtroende och sämre mående i stort.

En god nyhet är att det inte är kört. Med rätt mentala träning kan du återfå den mentala form du tidigare hade när du presterade på topp.

Peak Performance träning för elitidrottare består av olika interventioner som hjälper dig komma ur mentala låsningar som hindrar dig  från att prestera på topp och som minskar din glädje för din sport.

Hör av dig till Helene om du vill veta mer.