Familjehem & behandling

Familjehemspoolens Relationsbygge

Barn som varit utsatta för olika former av omsorgssvikt kan vara kroniskt traumatiserade och bära med sig detta genom livet om det inte uppmärksammas och behandlas.

En familjehemsplacering där barnet får möjlighet att uppleva nya relationer och yttre trygghet är inte alltid tillräckligt. En del barn kan ha svårt att ta emot familjehemmets omsorg och familjehemmet kan ha stora svårigheter i att stötta barnet, som många gånger utvecklat ett överlevnadsbeteende som kan tyckas vara ovanligt, irrationellt och överdrivet. Samspelet mellan ett känslomässigt överväldigat barn och ett känslomässigt överväldigat familjehem riskerar att sluta i ett sammanbrott av placeringen vilket förvärrar barnets problematik ytterligare.

Familjehemspoolen har i samverkan med Relationsbygget skapat en unik insats, Familjehemspoolens Relationsbygge, för barn som tidigt i livet blivit utsatta för olika typer av omsorgssvikt vilket påverkat deras utveckling negativt. Insatsen består av ett vanligt familjehem (Familjehemspoolens egna eller kommunens) med ett placerat barn i åldern 1-11 år, där familjehemsföräldrarna får intensivt stöd med utbildning och handledning samtidigt som det placerade barnet får stöd och behandling utifrån sina behov. Tillsammans får familjehem och barn samspelsbehandling som syftar till att möjliggöra en trygg anknytning och därmed skapa förutsättningar för barnet att utvecklas.

Allt stöd/behandling utgår från internationella och nationella riktlinjer för barn som är komplext traumatiserade. Handledning, stöd och behandling skräddarsys efter respektive barns och familjehems unika behov. Metoden Sleeping Dogs fungerar som en övergripande struktur för hela behandlingen.  Konsulent och behandlare är utbildad socionom, leg psykoterapeut och handledare med specialisering mot barn som är komplext traumatiserade.  För ett lyckat resultat krävs god och nära samverkan mellan socialsekreterare, familjehem, konsulent/behandlare samt andra viktiga personer runt barnet såsom biologfamilj och skola.

Kommuner kan välja att placera i ett av Familjehemspoolens egna familjehem eller omvandla ett av sina egna familjehem till ett familjehem á la Familjehemspoolens Relationsbygge, under den tid som familjehemmet och barnet behöver det intensiva stödet. Efter 12-18 månader återgår familjehemmet till att bli ett vanligt familjehem och Familjehemspoolen kliver av och lämnar åter över ansvar för stöd/handledning och behandling till kommunen.

Intresserad?


Hör av dig till oss så ser vi till att du får den hjälp du behöver. Ring eller skicka e-post så bokar vi in en tid.