Familjehem ala familjepoolens relationsbygge

Familjehemspoolen och Relationsbygget samarbetar kring familjehem för att kunna erbjuda bästa stödet till såväl kommunerna och familjehemmet som till det placerade barnet. Tillsammans har vi skapat Familjehemspoolens Relationsbygge som betyder Familjehem + Behandling.

Familjehem + Behandling

Att vara familjehem i Familjehemspoolens Relationsbygge innebär att ta emot ett barn 0-12 år som en familjemedlem för att vägleda barnet och ge omsorg under en kortare eller längre tid.

Som familjehem får du mycket stöd i ditt uppdrag. Du har tillgång till konsulent och legitimerad psykoterapeut varje vecka. Du får utbildning och handledning i ”Traumamedvetet föräldraskap” och barnet får behandling för att möjliggöra utveckling. Tillsammans får ni samspelsbehandling för att förbättra anknytningsrelationen mellan er. Stöd och behandling sker oftast i Relationsbyggets lokaler i Hallsberg. Du behöver därför bo på rimligt avstånd för att kunna ta del av behandlingen.

I gång i månaden sker samverkansmöte med socialsekreterare och vid behov andra viktiga vuxna kring barnet.

Vi söker stabila familjer…
….i mellersta Sverige som kan tänka sig att bli familjehem  à la Familjehemspoolens Relationsbygge för barn 0-12 år. När behandlingen är genomförd övergår placeringen till att bli ett konsulentstött familjehem med utbildning och handledning.

Vad krävs för att bli familjehem i Familjehemspoolen?
Ett uppdrag som familjehem innefattar hela familjen. Du kan vara gift, sambo, eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i staden, i hus eller i lägenhet. Vi är noggranna i urvalsprocessen av familjer vi vill samarbeta med. Det är viktigt för såväl familjen själv som för vår organisation, men framförallt för den placerade, att de familjer som vi samarbetar med är lämpliga att ta emot personer som av olika anledningar inte kan bo i sin ursprungsfamilj. Matchningsutredningen till ett specifikt barn/vuxen sker av socialnämnden i den kommun som gör placeringen.

shutterstock_160082876 (1)_edited
shutterstock_429307234 (1)_edited

Vilken ersättning utgår till familjehemmen?
Den ekonomiska ersättningen består av en skattepliktig arvodesdel och en omkostnadsdel som är skattefri. Storleken på arvodet följer kostnadsutvecklingen inom vårdyrkena och vi håller oss inom Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer om ersättningar. Arvodet är såväl sjukpenning- som pensionsgrundande. Det berättigar inte till tjänstepension. SKLs rekommendationer för 2018 hittar du här.

Vi kräver inte att ni är hemma från ert arbete på heltid men om det behövs under en viss period ersätter ibland kommunen för förlorad arbetsinkomst.

Intresserad?


Hör av dig till oss så ser vi till att du får den hjälp du behöver. Ring eller skicka e-post så bokar vi in en tid.