ledsen

Traumamedvetet förhållningssätt i skolan

För att barn som varit med om traumatiska upplevelser ska få en möjlighet att läka är det viktigt att samtliga vuxna som barnet möter drar åt samma håll och ger ett likartat bemötande. Är du skolpersonal och funderar på hur ni kan arbeta annorlunda på organisationsnivå/gruppnivå/individuellt för att ge barn med trauma förutsättningar att läka och växa? Då är vår utbildning i Traumamedvetet förhållningssätt i skolan något för er. Kontakta josefine@relationsbygget.se för vilket utbildningsalternativ som passar er. Utbildningen anpassas efter skolålder och kan ges som föreläsning eller utbildning via web.  

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂