Nära känslomässiga relationer till andra utgör det nav kring vilket en människas liv utvecklas.

Relationsbygget har specialiserat sig på barn som blivit traumatiserade i sina anknytningsrelationer och erbjuder tjänster i form av utbildning, handledning och behandling till familjer och professionella inom framförallt socialtjänst och skola. 

I liten skala erbjuder vi även andra tjänster såsom psykoterapi och familjerekonstruktion till privatpersoner.

På Relationsbygget är vi måna om att erbjuda kvalificerade tjänster till dem vi möter. Vi vidareutvecklar ständigt vår kompetens och vårt arbete och följer forskningen kring framförallt anknytning, samspel och trauma.

Lämna en kommentar