Traumamedvetet föräldraskap – del 1 och 2

Genom att utbilda er själva i Traumamedvetet föräldraskap får ni lättare att stötta och handleda era familjehem i strategier som blir till hjälp för de placerade barnen.  Vi  kommer till er och håller i två dagars utbildning. Hör av er till Helene för att diskutera lämpligt upplägg.

Del 1. Barn, anknytning, trauma och traumamedveten omsorg 

Allt fler familjehemsföräldrar berättar om hur svårt det kan vara att vara familjehem, och att det har blivit svårare med tiden. Orsakerna till det är givetvis många, men en orsak kan vara att barn som blir omhändertagna i dag uppvisar mer komplicerade och svåra beteenden.

Familjehemsplacerade barn har ofta beteenden som är förknippade med trauma. Aktuell forskning visar att upprepade trauma i barndomen påverkar hjärnans struktur och kan leda till svårigheter i att reglera känslor och beteenden samt svårigheter i socialt samspel och nära relationer. Vuxna tolkar ibland dessa beteende som trots, uppmärksamhetssökande eller provokation vilket kan leda till ett ökat konsekvenstänk i föräldraskapet. Traditionella föräldrastrategier är dock många gånger verkningslösa på barn med anknytningstrauma.

Utbildningen syftar till att ge kunskaper kring trauma, hur trauma påverkar barns anknytning och utveckling samt grundläggande förståelse gällande traumamedveten omsorg som förhållningssätt i föräldraskapet.

Del 2.  Föräldrastrategier och egenvård

Utbildningen ger utökade färdigheter i traumamedvetet föräldraskap  och vänder sig främst till familjehemsföräldrar/adoptivföräldrar. Tema som tas upp under utbildningen är strategier för att hjälpa barnet reglera sina känslor, hur du kan förebygga och hantera stora känsloutbrott, hur du möter skrämmande beteende hos barnet, hur du sätter gränser på ett empatiskt sätt samt egenvård för familjehemsföräldrar/adoptivföräldrar.