Stödinsatser & behandling

Stöd och behandling för barn

Psykoterapi

Relationsbygget erbjuder stödinsatser och behandling till barn som bor i Örebro med omnejd.

Vi erbjuder även psykoterapi för vuxna i liten utsträckning.

Om du läser till socionom, psykolog eller terapeut och önskar förstå mer av dig själv som en del av din professionella utveckling finns möjlighet att i grupp om 4 personer delta i familjerekonstruktion.

Under 2020 planerar vi för att börja erbjuda samspelsbedömningar och analyser för Nya Kälvesten.


Samspelsbedömning


Analys Nya Kälvesten

Familjerekonstruktion

shutterstock_735971812 (1)_edited
shutterstock_429307234 (1)_edited