Samspelsbedömning

Ibland behöver vi förstå mer

Socialtjänsten har ibland behov av att komplettera sin utredning med en samspelsbedömning för att kunna förstå hur barnet har det i sin familj, om det t ex råder omsorgssvikt som kan behandlas på hemmaplan eller om barnet behöver skyddas och placeras utanför hemmet.  

Sidan är under arbete.......