Om Relationsbygget

Relationsbygget startades upp utifrån en önskan om att sprida kunskap om barn/ungdomar med komplexa trauman och erbjuda stöd och behandling till framförallt familjehem och adoptivfamiljer som ett komplement till den vård som erbjuds via kommun och landsting.

Relationsbygget arbetar utifrån ett holistiskt och integrativt synsätt på människans utveckling och hälsa och kombinerar därför många olika evidensbaserade metoder, såväl kognitiva som lek- och kroppsbaserade metoder.

IMG_0745_edited_edited

Om  Helene

Relationsbygget drivs av Helene Samuelsson som är socionom, legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi.

Hon har lång erfarenhet av arbete med barn/ungdomar och familjer och har arbetat inom såväl skola och socialtjänst som inom Barn och ungdomspsykiatrin.