Om oss

Vi är två socionomer med olika vidareutbildningar och yrkeserfarenhet som delar ett gemensamt intresse och engagemang gällande barn som blivit traumatiserade i sina nära relationer. I Relationsbygget är vi kollegor och oberoende företagare med var sitt företag. Tillsammans skapar vi stöd till barnet och familjen i såväl skolan som i hemmet, något som är nödvändigt för att barnet ska kunna utvecklas.

Vi erbjuder utbildning, handledning och i liten skala behandling och psykoterapi.

IMG_0745_edited_edited
En drivkraft hos mig är att förbättra livssituationen för barn som fått en tuff start i livet.

Jag har specialiserat mig på anknytning och trauma hos barn som upplevt omsorgssvikt och blivit separerade från sina ursprungsfamiljer. Jag erbjuder utbildning, handledning och terapi till såväl enskilda personer som till familjehem och professionella.

Jag har yrkeserfarenhet från såväl skola, socialtjänst som  barn- och ungdomspsykiatri.

Helene Samuelsson

socionom, leg. psykoterapeut, handledare

IMG_3384-e1521032457732_edited
Genom mina yrkesverksamma år har jag mött så många engagerade, professionella som vill väl för de barn som far och har farit illa, men som inte drar åt samma håll vad gäller bemötande av barnen.

Jag har specialiserat mig på hur olika verksamheter kan samarbeta för att ge traumatiserade barn möjlighet att läka, med särskilt inriktning på förskola och skola. Jag erbjuder stöd och utbildningar för skola och förskola som möter barn med trauman.

Jag har yrkeserfarenhet från socialtjänst, skola och ideellt sektor med fokus på samverkan kring utsatta barn. 

Josefine Guldbrand
socionom