Leka Utvecklingsstöd

LEKA = Lekfullhet – Empati – Kunskap – Acceptans

LEKA utvecklingsstöd är en metod som Relationsbygget själva har utvecklat och som bygger på kunskap om utvecklingstrauma.

Föräldrar och barn (grupp om 6-8 barn) som deltar i Leka utvecklingsstöd får på ett lekfullt och kreativt sätt kunskap om hur ”vi människor” reagerar på skrämmande händelser, kunskap om känslor och tankar och hur vi kan hjälpa oss själva att reglera våra känslor.

LEKA syftar till att hjälpa barnen förstå sig själva och ökar barnets möjlighet att skapa positiv identitetsutveckling och god självkänsla.

Barn som inte förstår sina, för många negativa beteenden, utvecklar en låg självkänsla och drar slutsatser såsom tex ”jag är dålig”.

shutterstock_181432853 (1)_edited
games-2801332__480