Relationsbygget erbjuder professionell handledning individuellt eller i grupp. Den sker utifrån ett integrativt synsätt där anknytningsbaserad, systemteoretisk och traumateoretisk teoribildning används.

Handledning ger yrkesverksamma tid att speglas tillsammans och reflektera över sina olika roller. Handledningen startar en förändringsprocess som syftar till att ta till vara gruppens samlade kompetens och erfarenhet.

Med handledarens och gruppens erfarenheter och kompetens utforskas de problem som hindrar utveckling. Den positiva kraft och dynamik det ligger i att empatiskt reflektera tillsammans, leder ofta till ny utveckling och nya valmöjligheter.