De flesta människor får problem någon gång i livet. Alla har sina sårbarheter och livet för med sig både upp-och nedgångar.  Genom psykoterapi kan man få nya perspektiv och redskap till att må och fungera bättre.

Individuell psykoterapi

Har du fastnat i känslotillstånd, tankemönster eller beteenden som skapar problem eller hindrar dig att leva livet med din fulla potential?

Kris, nedstämdhet, depression, ångest, relationssvårigheter. 

Anledningar till att söka psykoterapi kan vara många.

Psykoterapi är en professionell behandling i form av regelbundna samtal där du i dialog med psykoterapeuten försöker förstå dina svårigheter och symtom. En hjälp till inre förändring och frigörelse från invanda livsmönster.

Det ger dig en möjlighet att möta livets svårigheter på ett nytt sätt, gå från låsning till lösning, samtidigt som symtom minskar i grad / klingar av. Analys av erfarenheter och handlingar ökar förståelsen för vem man är, hur man upplever sig själv och sig själv i relation till andra.

Jag jobbar integrerat med olika metoder såsom KBT, EMDR, relationell och systemiskt

Hör av dig till mig, Helene Samuelsson, via min e-post helene@relationsbygget.se så träffas vi en första gång gratis och diskuterar vad du önskar och är i behov av.

Familjeterapi

Familjeterapi är en form av psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av familjen för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser. Man ser på familjen som ett system där alla i familjen påverkar varandra ömsesidigt. 

Det är vanligt i nära relationer att vi kör fast i kommunikationen och har svårt att lösa det på egen hand.

Olika sätt att se på viktiga områden i livet kan göra att vi hamnar i svårlösta konflikter.

Olika förväntningar kan leda till missförstånd och besvikelser. Ibland är det mellan olika generationer och ibland inom familjen. Allt vanligare är kommunikationssvårigheter i ”flerfamiljer” med dina och mina barn.

Hör av dig till mig, Helene Samuelsson, via min e-post helene@relationsbygget.se  så träffas vi en första gång och går igenom era behov. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med familjer med såväl små barn som tonåringar.

Familjerekonstruktion

Familjerekonstruktion är inte terapi men det är en upplevelse som är terapeutisk

Relationsbygget erbjuder familjerekonstruktion till psykologstudenter, socionomstudenter och arbetsgrupper som ett sätt att förstå sig själva bättre i relation till andra. I en liten grupp om fyra till sex personer utforskar vi och fördjupar oss i relationer, familjemönster, roller man fått eller tagit i sin ursprungsfamilj, familjehemligheter, glädjeämnen och livsöden som haft betydelse för vem man är idag, val av partner eller val av yrke.

Ett ord som en människa fäster sig vid kan verka i oberäknelig tid.
Det kan framkalla glädje till livets slut, det kan uppväcka obehag livet ut. 
Ja, det påverkar livet på jorden, så slarva inte med orden!

Varje deltagare kommer inför familjerekonstruktionen söka information tre generationer tillbaka i släkten med utgångspunkt från sig själv.

Under familjerekonstruktionen ritar vi familjeträd, fördjupar oss i frågor och relationer, söker mönster och tema som haft betydelse under uppväxten och format personligheten. I rekonstruktionen ingår någon slags gestaltning  som ett sätt att använda fler sinnen och fördjupa upplevelsen ytterligare. 

Gruppen lyssnar och reflekterar kring varje livsberättelse och fördjupar och vidgar bilden på ett empatiskt och bekräftande sätt.

Familjerekonstruktionen avslutas med att man skriver ett personligt brev till en av deltagarna som läses upp i gruppen och som personen får med sig som ett minne för livet. 

Familjerekonstruktionen kan vara en hjälp att få förståelse för olika händelser i livet, släppa taget och försonas med sitt förflutna.

När man genomgått familjerekonstruktion får man ett intyg som man senare kan använda som en del av den egenterapi man behöver för att bli legitimerad psykoterapeut med systemisk inriktning.