Familjeterapi

Familjeterapi hjälper människor i en familj att hjälpa varandra. Det gör det möjligt för familjemedlemmar, par och andra som bryr sig om varandra att uttrycka och utforska svåra tankar och känslor tillsammans i ett tryggt sammanhang och som kan leda till stöd och återhämtning. Det är en relationsprocess och det är viktigt att alla i familjen är redo och villiga att tänka på förändring.

Forskning visar att familjeterapi är användbar för barn, ungdomar, vuxna och äldre vuxna som upplever ett brett spektrum av svårigheter och omständigheter. 

Vid utvecklingstrauma ligger fokus i familjeterapin framförallt på att få en fungerande vardag samt lära föräldrar och barn nya färdigheter för att hantera starka känslor och skapa en trygg relation.

shutterstock_1125091478 (1)_edited