EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR

EMDR är en psykoterapi som gör det möjligt för barn/ungdomar/vuxna att läka från upplevelser av starkt stressande livserfarenheter.

EMDR är en kraftfull och mycket effektiv terapi för en rad traumatiska händelser,  från "mindre" enstaka händelser till mer komplexa, upprepade trauma.

Vid en traumatiserande händelse blir barnet överväldigat av starka känslor som leder till att upplevelsen blir lagrad i en obearbetad form tillsammans med de känslor, tankar, bilder och kroppsförnimmelser som uppstod vid den ursprungliga händelsen. Upplevelsen blir "fryst i tid" vilket leder till att barnet  återupplever händelsen på samma sätt som när det hände, varje gång barnet blir påmind av händelsen.  Detta kan leda till att barnet fastnar i ett kamp-flykt-frysläge då barnets hjärna försöker överleva fara som det uppfattar, men som i verkligheten inte längre finns där.

EMDR terapin, som en del av behandlingen utifrån moteden "Sleeping Dogs" syftar till att  avladda känslomässiga minnen och dysfunktionella tankar från tidigare livshändelser. EMDR kan även användas för att förstärka resurser.För mer information om EMDR, gå till EMDR Sveriges hemsida